8 تا 17 عصر 09146551804
جهت سفارش و طراحی سایت تماس بگیرید

ویژگی های رویداد در HTML

کدهای HTML و چگونگی تولید و اجرا

ویژگی های رویداد در HTML

در این بخش از آموزش HTML ، انواع رویدادها در HTML را شرح میدهیم. 

تمام عناصر در HTML میتواننند شامل رویدادهایی باشند. رويدادها مجموعه عمل هايی هستند که در صورت بروز يک اتفاق در صفحه ( مثل کليک کردن بر روی يک عنصر ، دابل کليک ، فشردن دکمه خاص و … ) عکس العمل نشان داده و باعث اجرای دستور يا دستورات تعيين شده برای آن اتفاق خاص می شوند .

هر عنصرشامل رويدادهای مختص به خود است که هر کدام از آنها را می توان در درون تگ عنصر تعيين و مقدار دهی کرد . معمولا يک رويداد ، تابع يا اسکريپتی را اجرا يا فراخوانی می کند .

 ویژگی های رویداد در HTML به چند قسمت زیر تقسم میشوند:

  • رويدادهای پنجره در HTML
  • رويدادهای عناصر فرم در HTML
  • رويدادهای موس در HTML
  • رويدادهای صفحه کليد در HTML

در هر بخش به توضیح کامل در مورد این رویدادها میپردازیم .