8 تا 17 عصر 09146551804
جهت سفارش و طراحی سایت تماس بگیرید

فرم سفارش تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی

شبکه ی اجتماعی مورد نظر را مشخص کنید:
تولید محتوا برای اینستاگرامتولید محتوا برای تلگرامتولید محتوا برای فیسبوک

تعداد مطلب درخواستی را انتخاب کنید:
30 مطلب در ماه 500/000 تومان60 مطلب در ماه 900/000 تومان90 مطلب در ماه 1/200/000 تومان

در صورتی که تعداد مطلب در خواستی شما کمتر از 30 و یا بیشتر از 90 باشددر توضیحات پرداخت درج کنید و قبل از پرداخت با شماره 09146551804 تماس بگیرید.

وجه پرداختی را برحسب تومان وارد کنید:تکرو وب ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ دیدگاه غیرفعال
اشتراک این مطلب در