8 تا 17 عصر 09146551804
جهت سفارش و طراحی سایت تماس بگیرید

سفارش طراحی وب سایت

نوع وب سایت و بسته را مشخص کنید:

سفارش طراحی وب سایت شخصی
بسته یک 450/000 تومانبسته دو 600/000 تومانبسته سه 700/000 تومانبسته چهار 900/000 تومان
سفارش طراحی وب سایت شخصی
بسته یک 900/000 تومانبسته دو 1/000/000 تومانبسته سه 1/500/000 تومانبسته چهار 2/000/000 تومان
سفارش طراحی وب سایت فروشگاهی
بسته یک 900/000 تومانبسته دو 1/000/000 تومانبسته سه 1/500/000 تومانبسته چهار 2/000/000 تومان

یک سوم مبلغ کل را باید بصورت پیش ، پرداخت کنید

وجه پیش پرداختی را برحسب تومان وارد کنید:تکرو وب ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ دیدگاه غیرفعال
اشتراک این مطلب در